logo 首頁 > 文匯報 > 娛樂 > 正文

【今日之星】抽水抽茪鶪 趙家賢被鬧爆

2019-04-17

香港文匯報訊(記者 陳川)許志安黃心穎「偷吻片」網上瘋傳,引起網絡熱烈討論,唔少人都乘機抽水,但唔該,抽水都唔好抽得咁弱智魽I民主黨太古城區西議員、「民主動力」召集人趙家賢,就巧叻叻咁鬖菑vfb出帖,爆響口話事件的「受害人」馬國明住鬗茈j城,仲話自己已叫管理公司加強保安咁話,結果俾網民鬧爆。抽水抽茪鶪禲A趙家賢事後就刪帖,仲話自己被人「網絡欺凌」喎!

話說「安心」短片網絡瘋傳後,唔少人即時抽水,包括九巴以至廉政公署經營髽b專頁「全城.傳誠」(見圖)。可能因為區議會選舉臨近,趙家賢覺得要「做洁v抽埋一份,即刻發帖話自己已提醒管理公司加強馬國明居住大廈的保安措施。

佢呢個帖,即係話俾人聽馬國明住鷃祚a賢個選區-即係太古城西啦。唔少網民鬧爆趙家賢洩露馬國明翵p隱,仲鬧佢唔用腦,唔怪得由佢主事鵅u民主動力」咁失敗,等等(見表)。「香港眾志」秘書長黃之鋒就抽水,話「多謝趙博士才知馬國明住鶱銦v。

抽水抽茪鶪禲A趙家賢隨即刪帖,但又似乎唔多忿氣,所以隨後再用「區務報告」鵀W義發帖,話有大量娛樂記者出現在太古城並「發生滋擾居民情況」,並重申已通知管理公司跟進,要求加強大廈保安及協助「被娛記滋擾的居民解圍」喎。

佢仲鶻迮躩袑隉u其實有關藝人的物業資料傳媒早已報導(道)」、「網絡發達自己上網都搜尋到啦」、「唔知頭唔知路就喜歡網絡欺凌」咁話。不過,網民就批評佢衰鰲N衰鱁捸A何必死雞撐飯蓋呢!

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻