logo 首頁 > 文匯報 > 香港專題 > 正文

校服測試結果

2018-07-17

安全問題   供應商

含有害芳香胺 心怡校服

染料     成順發校服

含甲醛超出  維多利校服、天寶校服

內地標準   廣發祥服裝、約瑟岑晶篞~、昌記校服、成順發校服、華澧制服

酸鹼值超出  維多利校服

內地標準   成順發校服

資料來源:消費者委員會

整理:香港文匯報實習記者 鄺錦蓉

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻