logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【古詩英華】蒹葭 《詩經.秦風》

2018-11-07

蒹葭蒼蒼,白露為霜。ヾ

所謂伊人,在水一方。ゝ

溯洄從之,道阻且長。

溯游從之,宛在水中央。ゞ

蒹葭萋萋,白露未晞。々

所謂伊人,在水之湄。ぁ

溯洄從之,道阻且躋。あ

溯游從之,宛在水中坻。ぃ

蒹葭采采,白露未已。

所謂伊人,在水之涘。い

溯洄從之,道阻且右。ぅ

溯游從之,宛在水中沚。う

注釋

ヾ 蒹葭:蘆葦一類的植物。蒼蒼:茂盛的樣子。下文「萋萋」「采采」義同。

ゝ 伊人:那個人,指所思慕的對象。

ゞ 溯洄:逆流而上。下文「溯游」指順流而下。

々 晞:乾。

ぁ 湄:水和草交接的地方,也就是岸邊。

あ 躋:上升,這裡指地勢漸高。

ぃ 坻:水中的高地。

い 涘:水邊。

ぅ 右:迂迴曲折。

う 沚:水中的小沙洲。

【賞析】

這是一個夢幻的畫面。淒冷秋天的清晨,太陽尚未升起,河邊蘆葦茫茫,葦葉上凝結蚇@重的露珠,詩中的主人公來到河邊,向蚢鴭仃璆h,似乎看到了一個身影。他竭盡全力,要過河到對岸那人的身邊去。但不論怎樣努力,都無法渡過眼前這條河。對岸那人,是那麼可望而不可即。

詩採用《詩經》中常見的重章疊唱手法,三章的文字、句式、內容基本相同,只在每章相對應幾處的個別詞語上略有改動。但正是這幾處改動,使詩的情感更加微妙深婉。露水從「為霜」到「未晞」再到「未已」,暗示了時間的推移。道路從「阻且長」到「阻且躋」再到「阻且右」,越來越難行走,可見追尋者為靠近伊人身邊所付出的艱辛努力。而宛在「水中央」、「水中坻」、「水中沚」的喟歎,暗示了伊人的身影似乎越來越縹緲。

人生之中,總會遇到某些美好的事物,是心中渴求卻又可望不可即的,曾經執茼a追尋,卻終究沒有結果,成為令人惆悵的記憶。由此角度來理會,這首詩便具有了更廣泛的象徵意義。

書籍簡介︰本書由復旦大學中文系主任陳引馳先生編著,甄別、挑選最適合大眾閱讀的古詩共263首,加以註釋和賞析。閱讀這些優美的古詩,能體會詩人們的萬種情懷,也對整個中國古代詩歌有一個最直觀的認知。■商務印書局

星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻