logo 首頁 > 文匯報 > 中文星級學堂 > 正文

【現代文學】《國學叢刊序》

2021-01-06

羅振玉

(續12月16日期)窺倉沮之遺蹟。和闐古簡。鳴沙祕藏ヾ 。繼魯壁而重開。嗣釐冢而再出。古所未有。悉見於今。此今易於古者一也。古者風化阻於山川。學子勞於負笈。文翁ゝ蒞蜀。西州方起誦聲。道真還鄉。南域乃興文教。然交游終限於九州。馳觀不及於域外。今則聲氣相應。梯航大通。長慶樂府。傳入雞林ゞ。尚書百篇。攜來蓬島々。(未完待續)

註釋

ヾ 「和闐古簡」兩句:和闐,位於新疆塔里木盆地。匈牙利考古學家斯坦因(A. Stein)在清末民初多次赴中國西北考古,在和闐發現大批漢晉木簡。羅氏著有《簡牘遺文》、《小學術數方技》論述有關材料。鳴沙,甘肅敦煌鳴沙山。光緒三十三、 四年間(1907 - 1908),王姓道士在鳴沙山千佛洞發現古代藏書石室,中有六朝至宋初之經書、佛典及佛像。佛典由古梵文、波斯文、突厥文及回鶻文等寫成。其後羅氏據此編刊《敦煌石室遺書》、《石室秘寶》、《鳴沙石室逸書》及《鳴沙石室古籍叢殘》等。

ゝ 文翁:文翁,漢廬江舒人,漢景帝(前188 - 前141)末為蜀郡守,有政績,使蜀郡文風大振,教化大興。

ゞ 「長慶樂府」兩句:長慶樂府,指白居易(772 - 846)《白氏長慶集》中的「新樂府」。雞林,古國名,即西漢時古代三韓之一的新羅,後統一整個朝鮮半島。東漢永豐八年(六六),新羅王夜聞金城西始林間有雞聲,遂更國名為雞林。

々 蓬島:即蓬萊山,古稱仙人居,此借指日本。

作者

羅振玉(1866 - 1940),字叔蘊,又字叔言,號雪堂,晚號貞松老人。羅振玉是近代考古學大家,為甲骨文學的開山祖師,於文化遺產的整理貢獻至鉅。他對殷墟甲骨文的搜藏研究、敦煌文獻和漢晉木簡的整理及考釋,以及明清內閣大庫檔案的保存,均屬功不可沒。

書籍簡介︰《中國現代文學精華》所錄都是現代名家之作,有膾炙人口的篇章,也有議論宏深的佳構。文章有文言的、白話的,皆經考證,並附詳細的參考資料。■資料提供︰商務印書館

隔星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻