logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【睆瑊M思】散佚詩篇 重現人間

2017-06-23
■杜鵑花是香港其中一種常見的花。 資料圖片■杜鵑花是香港其中一種常見的花。 資料圖片

散佚了的詩篇,每令人為之惆悵失落,徒知晚唐韋莊(836 - 910)有曾廣傳的《秦婦吟》;知悉半世紀前香港名家李景康(鳳坡,1890 - 1960)有四首重要詩作《杜鵑詩》,卻無從展讀,是多麼遺憾;若一朝得以重獲,又是何等教人稱快。

《秦婦吟》述戰亂慘況

可幸是韋莊《秦婦吟》上世紀初已重現人間。據記載,《秦婦吟》藉逃出長安婦人之口,敘述戰亂慘況,賊兵圍城絕糧,官軍肆虐,「內庫燒為錦繡灰,天街踏盡公卿骨」,語極沉痛,述事詳盡明淺,一時傳誦,人甚至製為「障子」(懸幛)垂掛,其流行可見。

韋莊後來不願再提此詩,立家誡不許再垂掛此障子,其弟韋藹為編《浣花集》蓋亦未收錄,詩在歲月淘洗中竟消失無蹤。千年以來,世人只知《秦婦吟》其目,直到敦煌石窟秘籍被發現,多種《秦婦吟》寫本到了國外又漸次轉歸中國,經多位學者反覆校勘箋證,今人已能讀到這首長篇敘事詩。

《杜鵑詩》詠杜鵑盛開

李景康《杜鵑詩》的u沉也頗微妙。李氏在上世紀二三十年代致力倡導中文教育,曾任官立漢文中學創校校長,舊學深醇,性耽文藝,活躍粵港文壇四十年,德望崇隆。抗戰期間,在港避難的滬粵文士紛應李氏招邀,和作其詠杜鵑花七律四首,時香港杜鵑花甚盛。

李氏收和詩過百首,今見59首已裝裱成李氏所藏故舊書畫手卷《杜鵑詩卷》,連散見17首,乃迄今香港文獻中同題詠物詩數量之最。手卷保存了詩歌、名家畫作和書法,甚具價值,唯手卷中竟沒有李氏首唱詩作,只有友儕和詩,覽賞者於咨嗟之餘,難免有絲絲遺憾。《杜鵑詩卷》收錄和韻題詩及畫家李鳳公所繪杜鵑圖,李氏後人五年前已捐贈香港中文大學文物館。

《李景康先生百壺山館藏故舊書畫函牘》編者芸香室主為整理李氏捐贈後約一年,檢視中大圖書館新獲贈著名學者馬鑑舊藏,赫然發現有李氏詠杜鵑詩七律詩箋,按韻細辨,斷定就是覓尋已久的赤水玄珠。詩稿失而復得,恍有仙靈護持。據悉該詩將併入手卷使重圓,筆者為此文壇美事亦嘗效顰和作,中有句云「誰教詩卷分還合,未負叢花落又開」,本此。■琤芮瑊z學院中文系助理教授 郭偉廷博士

隔星期五見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻