logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【文言精讀】唔叫要死 叫錯都死

2018-03-28

古往今來,「慎言」向來是立身處世重要的一環。所謂「禍從口出」,稍一不慎,便會得罪他人。得罪了君子還好,他們有的是容人之量。要是得罪了小人,恐怕轉頭便遭到報復。話,從來都應論身份、論場合、論時機地說。稍為明白世事種種,便知「沉默是金」是至理名言,「予欲無言」更是聖人智慧。一則有關雞鳴之故事,道盡說與不說的道理:

鄰之人有雞夜鳴,惡其不祥,烹之。越數日,一雞旦而不鳴,又烹之。已而謂予曰:「吾家之雞或夜鳴,或旦而不鳴,其不祥奈何?」予告之曰:「夫雞鳴能不祥於人歟?其自為不祥而已。或夜鳴,鳴之非其時也;旦而不鳴,不鳴非其時也,則自為不祥而取烹也,人何與焉?若夫時然後鳴,則人將賴汝以時夜也,孰從而烹之乎?」又思曰:「人之言默,何以異此?未可言而言,與可言而不言,皆足取禍也。」故書之以為言默戒。

雞的職分本是司晨,夜裡鳴叫是失職;早晨不鳴啼也是失職。一隻不分朝夕地鳴叫的雞,已失去報曉的價值,最終只會被烹。

為人處世,其理亦然。我們除需要明白何時應發言與沉默,更應明白在不應發言時發言,和在應當發言時不發言,皆會招來禍患。

譯文

鄰舍有一隻雞在夜裡啼叫,鄰人厭惡牠這不祥的啼叫,便把牠烹來吃。過了數天,另一隻雞天亮時卻不鳴叫,鄰人便又把牠烹來吃。鄰人對我說:「我家的雞有的在夜裡鳴叫,有的在天亮時卻不鳴叫,對這類不祥的事我該怎麼辦呢?」我告訴他說:「雞的鳴叫會對人不吉利的嗎?只不過是對牠們自身不吉利罷。雞在夜裡鳴叫,鳴得不是時候;在早晨不鳴啼,不鳴啼也不是時候,那是牠們自作不吉祥因而被烹吃,跟人有什麼關係呢?若牠們按時鳴叫,那麼人將依賴牠們報曉,誰會烹吃牠們呢?」我又想到:「人的發言與沉默,跟這有何分別呢?不應發言時發言,和應當發言時不發言,皆足以招來災禍啊!」故此寫下來作為發言和沉默的告誡。

模擬試題

試根據文意,把以下文句譯為白話文。(6分)

1. 「或夜鳴,鳴之非其時也;旦而不鳴,不鳴非其時也。」

2. 「人之言默,何以異此?未可言而言,與可言而不言,皆足取禍也。」

參考答案:

1. 「雞在夜裡鳴叫,鳴得不是時候;在早晨不鳴啼,不鳴啼也不是時候。」

2. 「人的發言與沉默,跟這有何分別呢?不應發言時發言,和應當發言時不發言,皆足以招來災禍啊!」

■謝旭(現於香港中文大學文學院任教,教授中國文化課程。考評局資深主考員與閱卷員。資深中文科與通識科老師、哲學博士、文學碩士、專欄作家。)

星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻