logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【名師應試錦囊】懂得自足自知 不再執荌l求

2017-03-22
■瓠就是葫蘆,古人多用來做儲水容器。 資料圖片■瓠就是葫蘆,古人多用來做儲水容器。 資料圖片

前行政長官曾蔭權因公職人員行為失當被判囚一事,震驚中外。筆者聽到身邊人議論此事,對他的指責比想像中少,嘆息的反而較多。那些人並非覺得曾先生無辜而為其感嘆,而是覺得一個成就輝煌的人,到晚年竟為一點兒利益而落得身敗名裂的下場。

昨天的香港首長,今天淪為階下囚,人生的變化,世事的無常,怎可料及?今天擁有名利,可知明天如何?這令我不禁想起莊子的《逍遙遊》。

不如安分守己,自足於自己所擁有的,就如西晉郭象對於逍遙二宇的理解:「夫小大雖殊,而放於自得之場,則物任其性,事稱其能;各當其分,逍遙一也,豈容勝負於其間哉!」

無論事物的大小,只要他們能夠自足於其獨特的性分,則可得到逍遙。世人如明白得失成敗多少皆在取決於自己的看法,懂得自足自知,則不會執茤饇l求更多了。

莊子強調對心靈自由的追求,主張順應自然,反對損害天性的所請「有為」。《逍遙遊》正是莊子思想的高度體現。以下為其節錄:

惠子謂莊子曰:「魏王貽我大瓠之種,我樹之成而實五石。以盛水漿,其堅不能自舉也。剖之以為瓢,則瓠落無所容。非不呺然大也,吾為其無用而掊之。」

莊子曰:「夫子固拙於用大矣!宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼絖為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:『我世世為洴澼絖,不過數金;今一朝而鬻技百金,請與之。』客得之,以說吳王。越有難,吳王使之將,冬與越人水戰,大敗越人,裂地而封之。能不龜手一也;或以封,或不免於洴澼絖,則所用之異也。今子有五石之瓠,何不慮以為大樽而浮乎江湖,而憂其瓠落無所容,則夫子猶有蓬之心也夫!」■吳一敏

作者簡介:新會商會陳白沙紀念中學中文科主任

模擬練習

1. 莊子認為大瓠瓜最好的用途在哪裡?

A. 剖之以為瓢 B. 樹之成而實五石 C. 作為腰舟而浮乎江湖 D. 用以盛水

2. 上述引文提到「大瓠」和「不龜手之藥」,說明什麼道理?

____________________________________________________________________

3. 引文運用了什麼修辭手法?這種手法如何加強說理效果?

____________________________________________________________________

答案

1. C

2. 說明無論事物是大用或是小用,都是取決於個人看法,而世人往往拙於用大。惠子認為大瓠無用,既未能用於盛水,又因體積太大而無處放置,故將之打碎。相反,莊子則認為可用之作為腰舟,於江河上浮沉,事物有用與否,視乎用者是否取其所長,懂得運用。

3. 對比。不龜手之藥的用法不同,效果截然不同。有人因不龜手之藥而得百金,有人因此而獲封地。

逢星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻