logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【古典精華】《列子.小兒辯日》

2017-03-22

孔子東游,見兩小兒辯ヾ。問其故ゝ。一兒曰:「我以日始出時去人近ゞ,而日中々時遠也。」一兒曰:「我以日初出遠,而日中時近也。」一兒曰:「日初出大如車蓋ぁ;及日中あ,則如盤盂:此不為遠者小而近者大乎?」一兒曰:「日初出滄滄涼涼ぃ;及其中如探湯い:此不為近者熱而遠者涼乎?」孔子不能決也。兩小兒笑曰:「孰為汝多知乎ぅ?」

題解

《小兒辯日》選自《列子.湯問》。故事說孔子遇到兩個小孩在爭論早晨和中午時分,太陽靠遠靠近的問題。孔子不能判決孰是孰非,於是兩個孩子取笑孔子並非博學之人。

這個寓言說明即使博學如孔子,亦不能事事皆知。當我們對問題還未有充分了解時,不應妄下結論。

註釋

ヾ 辯:爭辯。

ゝ 故:原故。

ゞ 我以日始出時去人近:以,以為。去,距離。

々 日中:中午。

ぁ 車蓋:古時車子上遮日防雨的傘蓋。

あ 及日中,則如盤盂:及,到。盤盂,盛放食品的一種容器。盂音余。

ぃ 滄滄涼涼:清涼。

い 探湯:把手伸進熱水裡。比喻炙熱。

ぅ 孰為汝多知乎:孰,誰。為,通謂。汝,你。知,同智,這裡指智慧和學識。

書籍簡介︰精選中國歷代文學約六十課,上自先秦,下迄晚清,皆為古典文學寶庫中的不朽偉作。所收錄的各體文章都依時代排列,並按程度深淺,分為初、中、高三冊。每篇均按正文、作者、題解及註釋四類編寫,讀者在理解古文的要旨之餘,又能領略名篇的時代背景及文學地位。■資料提供︰商務印書館

星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻