logo 首頁 > 文匯報 > 娛樂世界 > 正文

湯洛雯自爆曾收錯花

2019-03-15
■朱千雪(右)與湯洛雯(左)學整手製薄餅。■朱千雪(右)與湯洛雯(左)學整手製薄餅。

香港文匯報訊(記者 梁靜儀)朱千雪與湯洛雯(靚湯)昨日到將軍澳出席薄餅連鎖店活動,即場學整手製薄餅,並邀請男粉絲上台試食她們的製成品,靚湯更親手餵男粉絲食pizza。

自言很少入廚的千雪,整得有板有眼,靚湯就讚千雪事前明顯有做過功課,二人又笑稱不是「地獄廚神」。問到她們最拿手整什麼食物?靚湯表示平日愛焗餅及整甜品,最叻整芝士蛋糕,而千雪就整過果撻。

昨日是白色情人節,千雪指男友不在香港,故不會慶祝。單身的靚湯表示晚上約了朋友食飯,但並非男朋友。千雪與靚湯私下份屬好友,之前情人節千雪不忘送花給好友靚湯和岑杏賢,靚湯笑說:「我見到張卡寫住『送給我瘋狂的情人』,我仲諗係邊個送,於是打返去花店問係邊個送花畀我,點知原來係花店送錯驉A送魖銗L客人麊慴q我,我仲食囍階j力,好彩佢話唔緊要,之後花店再謗晡蟟鄑籅寣C」

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻