logo 首頁 > 文匯報 > 港聞 > 正文

傳統反對派被轟抽水

2016-08-01

仇思達:梁國雄叫陳浩天「收皮」?企開灠捸悝A老母!你稍有廉恥都應該退休啦,饅頭雄......你袁彌明係乜×炡f色呀?成班「泛民」走狗去金鐘抽水,竟然叫陳浩天「唔該借借」?

Tokutaro Law:飯民(指「泛民」)有種就杯葛是次選舉啦。

ToBy Yeung:成班衝出謎y祝打壓,慶祝失敗,班後生入唔到閘,班「泛民」係幾咁開心。

Dave Leung:天哥(陳浩天)太偉大了,免費提供自己的鮮血畀一眾無恥政棍來做人血饅頭。這一刻要好好記住。佢]每一個嚗L面亦要好好記住。

Chiu ChiWai:為吸光環可以去到幾盡,去人]葬禮遮住人]個名話幫佢出頭。

Peter Chun:你]班友都幾好瓮{,咁都計到條路,過鏡博影相。

To Thomas:陳浩天鶷K馬公園,你]拉人去特首辦。拉晒自己政黨旗落去,經過陳浩天時當睇唔到,直行直過,仲叫陳浩天讓路。×你老母「泛民」死全家。

Anthem Mark:真係驚忍唔住手打×班飯民(指「泛民」)。

Noel Wong:「泛民」呢班R×剷,搵磚頭扔×佢]。先安內,後攘外。

資料來源:facebook

整理:陳庭佳

讀文匯報PDF版面

新聞排行
新聞圖片