logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【溫故知新】神話多復活故事 蓮藕荷葉救哪吒

2018-03-07
■小說中哪吒被師父以蓮藕代替肉身使其復活。資料圖片■小說中哪吒被師父以蓮藕代替肉身使其復活。資料圖片

農曆年假過後,下一個長假期就要等到復活節了。復活節是西方的節日,乃紀念耶穌被釘死後第三天復活的事跡。復活是指生命在死亡後再復生的意思。「復活」這個概念似乎較多在西方國家作討論,如古埃及人之所以製作木乃伊,是因為相信人死後會復活,故特意保存肉身,使其能夠起死回生;基督教甚至相信人死後會「復活」至另一個世界(天堂或地獄),這都是有關復活的概念。我國雖然沒有明確探討「復活」這個問題,但有關於人死而復生的概念,不時出現在傳說故事或文學作品中。

多次闖禍 削肉還母

當中最為人熟悉的有神話人物哪吒。關於哪吒的描述,主要見於《封神演義》。相傳哪吒多次闖禍,為了不連累父母,他「削骨還父,削肉還母」,最後被師父以蓮藕代替肉身使其復活。《西遊記》亦對哪吒有下列描述:

「天王生此子時,他左手掌上有個哪字,右手掌上有個吒字,故名哪吒。這太子三朝兒就下海淨身闖禍,踏倒水晶宮,捉住蛟龍要抽筋為絛子。天王知道,恐生後患,欲殺之。哪吒憤怒,將刀在手,割肉還母,剔骨還父,還了父精母血,一點靈魂,徑到西方極樂世界告佛。佛正與眾菩薩講經,只聞得幢幡寶蓋有人叫道救命!佛慧眼一看,知是哪吒之魂,即將碧藕為骨,荷葉為衣,念動『起死回生真言』。哪吒遂得了性命。」當中亦提及哪吒「復活」的過程。

此外,唐代白居易的長篇敘事詩《長恨歌》寫了唐明皇與楊貴妃的愛情故事,當中貴妃被縊死後,明皇苦苦思念,更請道士招魂,與貴妃於仙境會面。當中亦頗有基督教「靈魂在天堂復活」的意味。

臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄。

為感君王輾轉思,遂教方士殷勤覓。

排空馭氣奔如電,昇天入地求之遍。

上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見。

忽聞海上有仙山,山在虛無縹緲間。

樓閣玲瓏五雲起,其中綽約多仙子。

中有一人字太真,雪膚花貌參差是。

金闕西廂叩玉扃,轉教小玉報雙成。

聞道漢家天子使,九華帳裡夢魂驚。

攬衣推枕起徘徊,珠箔銀屏迤邐開。

雲髻半偏新睡覺,花冠不整下堂來。

風吹仙袂飄飄舉,猶似霓裳羽衣舞。

玉容寂寞淚闌干,梨花一枝春帶雨。

含情凝睇謝君王,一別音容兩渺茫。

昭陽殿裡恩愛絕,蓬萊宮中日月長。

上述描寫出貴妃知道唐明皇到訪,忙於整理髮髻,出門相迎,貴妃雖然肉體已死,但她卻以另一個身份,於第二個世界與常人無異地生活荂C

精衛填海 杜絕意外

復活除了指死了的那人利用原本的身體再生外,還有借別的物件或身體重生的方式(如哪吒利用蓮藕作為身體),精衛填海的故事就是其中一例。傳說精衛本是炎帝的女兒,因不幸溺死在水中,死後化作名叫精衛的鳥,每天從山上銜來石頭和草木投入海中,務求填平大海,以報溺死之仇,並希望杜絕再有人溺死的意外。

精衛與哪吒不同之處,在於哪吒能夠保持個人的活動能力,但精衛卻復活成一隻小鳥,並非如以往那樣,以小姑娘的身份生活荂C這樣的復活筆者認為蚢磪i悲。下回介紹幾個我國有關復活的有趣故事。■吳一敏 新會商會陳白沙紀念中學中文科主任

隔星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻