logo 首頁 > 文匯報 > 文匯園 > 正文

【字埵瘨﹛j八仙面世記

2020-10-13
■無垢道人這書被譽為「曠世奇文」。作者提供■無垢道人這書被譽為「曠世奇文」。作者提供

黃仲鳴

七、八歲之時,即已知「八仙」之名。他們的事跡,俱來自坐於街邊租書檔,看連環圖所得。所謂「八仙過海,各顯神通」,每看得拍髀叫好。

近年研究報業,於舊報副刊中,看到陳霞子和高雄,藉八仙的名字而將他們置換於香江這地方,另鋪陳故事。據說擁躉亦眾,成八仙流行新故事;尤以呂洞賓,更被高雄寫活,看得我眉飛色舞。此之謂「借殼小說」也。

後來,在坊間購得晚清無垢道人的《八仙全傳》(原名《八仙得道傳》),喜甚。我所持版本乃2000年北京團結出版社印行。在編者的〈前言〉中說:

「這本《八仙全傳》是迄今所見最為完整的一部八仙故事集大成之作。全書六十萬字左右,上啟鴻蒙天地初開,下承唐宋八仙歸位,西涉域外,東跨琉球,上至天宮朝廷,下及草民百姓。洋洋灑灑,恢宏磅礡。看似縹緲心境,實關世態人情。確非等閒仙佛小說,誌異札記所比擬。」

這評價甚高,卻非過譽。書中所說事跡,我仍記得童蒙時看過。在各仙故事中,呂洞賓的故事描述得最精彩。徐枕亞在〈序〉中說:「諸仙得道始末,及修道行道情形,極見詳盡。其所以改正世俗傳說之訛誤夥頤,而尤以糾正純陽祖師三戲白牡丹為三試白牡丹之誤,有功玄門世道,最為偉大。

上世紀五十年代,高雄在《香港商報》所寫的呂洞賓,記憶中白牡丹亦為其中主角,情節如何記不起了。

作者無垢道人集民間傳說而草成是書,功不可沒。但,他的生平卻無從確知。據他在書中的序說,當活於嘉慶至光緒年間,從不以真名示人。徐枕亞(1889-1937)是民初鴛鴦蝴蝶派鼻祖,與無垢當不認識。另一為這書寫序的許廑父(1891-1953),與徐枕亞分屬老友,亦以書寫鴛蝴小說而知名,他在序中述得這書的來由,值得一記。

據說,無垢道人撰述既成,寓京師道觀中,與陸敬甫觀察交。一日,忽對觀察說,將往海外一行,遂把所著經文,全交觀察。可惜,觀察摯家逃避太平軍,中途遇盜,資斧盡喪,無垢手稿亦遭蹂躪,《八仙得道傳》倖存,卻先後顛倒,棼如亂絲。觀察死後,許廑父與其子相交,得悉這稿,急索一觀:

「見其行文之古雅清華,詞旨之奧妙條暢,洵屬脫盡煙火氣,而別具行雲流水之風者。雖古今名小說家之著作,能肖其文,而不能得其文之趣。」

這「曠逸古今之奇文」,許廑父毛遂自薦,甘代整理,並邀得老友徐枕亞任校訂之責,付梓發行,「八仙」遂得面世。

團結版分上下兩冊,編者再而詳訂,頗見功力;原書並無八仙圖像,「是我們從其他資料中影印加上的」。可惜,「我們」是誰,卻沒署上姓名。

在網上得知,內地有洪哲者,將八仙故事繪成連環畫,分多集出版,被譽為「作品飛揚、跳脫,富有韻律,極具電影感。」讀至此,真想尋來一觀,好好追憶一下兒時坐板凳看八仙的時光。

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻