logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

【漢語詞典】冬日慈祥可愛 夏日嚴厲可畏

2017-10-18
■傳說中日落時太陽會進入昧谷,不過那是虛擬的地名。 資料圖片■傳說中日落時太陽會進入昧谷,不過那是虛擬的地名。 資料圖片

《周易》有「日月麗乎天」(《離卦》)和「日月得天而能久照」(《琩騿n)的話,《詩經》有「日居月諸,照臨下土」(《邶風.日月》)和「如月之琚A如日之升」(《小雅.天保》)的話,這裡所說的日月,就是太陽和月亮。

古人常把太陽和月亮相提並論,認為它們是所有天體之中兩個最大最亮的天體。古人還把夜晚吐輝播明的月亮稱為太陰,以與白晝光芒四射的太陽相對;至於太陽和月亮以外的天體,則統稱之為星或星辰。

日出日落都是谷

太陽每天清晨從東方升起,黃昏從西方降落。《尚書.堯典》:「分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷。」又說:「分命和仲,宅西,曰昧谷。」孔傳:「暘,明也;日出于谷而天下明,故稱暘谷。昧,冥也;日入于谷而天下冥,故稱昧谷。」

古代傳說暘谷是東方日出之處,昧谷是西方日入之處,兩者都是虛擬的地名。《楚辭.天問》:「出自湯谷,次于蒙汜,自明至晦,所行幾里。」王逸注:「言日出東方湯谷之中,暮入西極蒙水之涯也。」湯谷即暘谷。《淮南子.天文訓》:「日出于暘谷,浴于咸池,拂于扶桑,是謂晨明。......淪于蒙谷,是謂定昏。」蒙谷即昧谷。

曜指日光,也泛指光耀;曜與耀相同,一般以曜用作名詞,以耀用作動詞。

暉指日光,也泛指光輝;在光輝的意義上,暉與輝相同。

暾是初升的太陽,如朝暾。

曦是早晨的日光,如晨曦。

曛是日落時的餘光,如夕曛。

旭日的旭表示太陽初升時的明亮,煦日的煦表示太陽的溫暖,旭和煦是同源字。

夏日可畏和冬日可愛是一對比喻。春秋時趙衰(即趙成子)、趙盾(即趙宣子)父子,先後在晉國執政。據《左傳.文公七年》記載,有人在評論他倆的不同作風時說:「趙衰,冬日之日也;趙盾,夏日之日也。」後因以冬日形容為人慈祥可愛,以夏日形容為人嚴厲可畏。

太陽裡有三足烏

舊時章回小說寫到晝夜時間交替,常用「金烏西墜,玉兔東升」的句子。金烏指太陽,玉兔指月亮;古時有神話說太陽裡面有三足烏,月亮裡面有白兔搗藥,故有此稱。日月並稱時,可以說東烏西兔或陽烏陰兔;如果說烏飛兔走,那就是表示日月運行不息的意思了。 (未完待續)

書籍簡介︰文言文是不是很難?其實漢語詞彙古今雖有差異,也有繼承。要準確掌握詞義,辨別古今詞義的異同,才能讀懂祖先留下來的著作文章。漢語歷史悠久,文言成語、典故一向生動精練表現力強,大多數在今天仍有旺盛的生命力,但使用時不能望文生義或斷章取義,不妨嘗試窮源溯流,把來龍去脈了解清楚。■資料提供︰商務印書館

隔星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻