logo 首頁 > 文匯報 > 港聞 > 正文

熱點民議:網民:拒絕簽證 理所當然

2018-10-06

Lai Ping Chu:我]去旅遊,英、美唔批入境有冇同你]講理由?

Cheung Yuen Ling:邊個國家可以容忍外人在自己的國土上搞分裂,支持搞獨立?

Christina Yee:難道美國會歡迎外國人繼續用工作簽證到當地搞州份獨立,真民主!

Kam Sum Chan:搞港獨咪破壞一國兩制囉!拒絕破壞一國的人入境,理所當然、理直氣壯。

Keung Chun Chu:無犯法就可留低,咁要簽證來做什麼?

Tony Chu:佢當然無犯法,否則-早拉佢,香港係法治社會呀!

蔡福華:有無犯法都好啦,每一個政府都有權作出審批!去遊行,美國都可以唔批!為什麼蟆鵅A香港就一定要批?

Michael Yeung:只是將極度縱容的行為矯正過來而已。

Raymond Man:今次俾條陳浩天害死啦,我借個場俾(畀)你做Show,你就威,我就被人鋤低,我打份工咋,而(M)家要返祖家捱薯仔,話唔定要咱8~救濟金。

資料來源:fb留言

整理:香港文匯報記者 陳川

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻