logo 首頁 > 文匯報 > 港聞 > 正文

「公民抗命」可犯法?

2018-11-17

Alexjan Ford:「公義」就可以無法無天任你U?發夢無咁早。你根本不知道法律為何物。

Kin Wu:唔通話有政治動機就似練鱆鷵襄n咁,咁殺人放火都得拉(啦)。

Jack Yip:做得出唔怕認呀 ! 唔敢坐監呀?

Lap Sun Ho:做乜淆×晒底,之前重好×英

Bill Tong:害蟲違法達義,現在就怕「佔中」被定罪。明明「港獨」還在狡辯。

謝子祺:「公民抗命」唔係包括法庭抗辯?唔係包括抗辯時宣揚理念產生強大的道德感召力?

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻