logo 首頁 > 文匯報 > 政情與網議 > 正文

【網議政事】揭小麗政綱千術 神駒點醒老基

2018-08-06

立法會九龍西補選年底舉行,到時又係各候選人互相比拚黈禸銵C追擊開「自決派」小麗老千(劉小麗)鵅u神駒」仇思達前晚就鷅竷x節目度,支持俾劉小麗班「民主派」迫退鵀捅鴃]馮檢基)參選,仲教佢質詢小麗老千之前3項政綱,即係「全民免供退保」、成立義工隊同捐一半人工,揭破小麗老千鴾d術,咁肯定會令對方跌票喎。

神駒鰜e晚個節目講到九西補選時,一開始就提起小麗老千早前搵老馮去自己個籌款晚宴,然後又對住傳媒話老馮唔覆佢,即刻鬧小麗老千「唔好咁無恥啦」。

佢批評,小麗老千同成班「民主派」剝奪老馮黻捁幭v,根本一瓥ㄜ囓薔D,「迫佢走係咩原因?就係因為佢有一定地區實力,有一定人脈,有一定關係,簡單講即係有票,如果唔係理××你咩?」

神駒再反問,既然老馮係有實力,「咁點解你唔捧佢?」就算唔肯支持對方,起碼都應該薊薱鼮磥O比拚,而唔係不停出口術,又唔想佢選、又話佢唔係「民主派」咁。

「捐一半人工」空口講白話

有見小麗老千班人為鱄茼鴢妊ㄟ絞o出,神駒都話自己強加支持老馮參選,仲教佢要質詢小麗老千鵅u全民免供退保」、成立義工隊同捐一半人工3項政綱,鬗j眾傳媒上揭露對方鴾d術喎。

佢批評,小麗老千從來無解釋過究竟全民退保點樣可以免供,連小麗老千自己話支持鵅u學者方案」都要供款啦;至於捐一半人工,講鼲搨@都冇完整翵C月捐款單據,小麗老千鵀W咪就係咁豁o。

有聽眾都打上去話,小麗老千所謂黈膜H工、全民退保,同「泛民」鴾漎q一樣,只係空談、想老人家畀票,過幾年又換口號。

佢反問,好似老馮咁認真做地區工作幫市民,咁多年付出大家都睇到,但佢退出民協後班「泛民」點對佢呢?似乎聽眾都對小麗老千感到厭惡,想老馮出講鵅A話唔定真係可以諗諗佢喎。■香港文匯報記者 甘瑜

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻