logo 首頁 > 文匯報 > 中文星級學堂 > 正文

古文百科

2019-04-17

文定

指納幣訂婚。

《詩經.大雅.大明》:「文定厥祥,親迎於渭。」鄭玄箋:「問名之後,卜而得吉,則文王以禮定其吉祥,謂使納幣也。」這是說周文王卜得吉兆後納幣訂婚, 親迎太姒於渭濱。後世因以「文定」代指訂婚。

冰人

媒人。

《晉書.索紞傳》:「孝廉令狐策夢立冰上, 與冰下人語。紞曰:『 冰上為陽, 冰下為陰, 陰陽事也。士如歸妻, 迨冰未泮(以上二句為《詩經.邶風.匏有苦葉》中語),婚姻事也。君在冰上與冰下人語,為陽語陰,媒介事也。君當為人作媒, 冰泮而婚成。』」後因稱媒人為冰人。明謝讜《四喜記.憶雙親》:「這一曲《鷓鴣兒》就是我孩兒的冰人月老。」又省稱「冰」。《聊齋志異. 寄生》:「父遣冰於鄭,鄭性方謹,以中表為嫌,卻之。」

委禽

即納采。

古代結婚禮儀(六禮)中,除納幣外,男方都要向女方送雁作為見面禮,故稱。《左傳.昭公元年》:「鄭徐吾犯之妹美,公孫楚聘之矣,公孫黑又使強委禽焉。」杜預注:「禽,雁也,納采用雁。」

書籍簡介︰本書從天文曆法、教育科舉、宮室車馬、服飾器物等方面列舉了近千組古代文化詞彙,讓讀者一覽中國古代物質文明和精神文明之概貌。■商務印書局

星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻