logo 首頁 > 文匯報 > 香港專題 > 正文

網議政事:泛暴區員鬧人違泊自己犯法

2020-01-18
■周偉雄接連被揭違例泊車。 fb圖片■周偉雄接連被揭違例泊車。 fb圖片

見識麉坏s「面皮成呎厚」先:泛暴派區議員周偉雄前日鷏物C區議會黚S別會度大講違泊問題,轉頭就被街坊影到佢架靚車鷊|議期間違法泊鶹釭皒禲C佢雖然畀人「人贓並獲」,但係都知衰,鶼C體訪問時解釋話因為自己已經開會遲到,唔想遲上加遲先至違泊,仲認錯話下次唔會w。點知「說時遲」,佢噚日又再一次被人影到「並排停車」,真係信佢一成,雙目失明。知法犯法,更要罪加一等。

我話你違規就要追究到底,我自己犯法就情有可原,周偉雄自己違泊走去鬧人違泊,真係神演繹鬫騜蛂u今天的我打倒昨天的我」,泛暴派與其只係識得「諉過他人」將違泊問題歸咎於抄牌執法,煽動人仇恨警察,不如叫自己友反省一鴷啦。

網民諷刺:改名周圍泊啦

唔少網民忍唔住要鬧爆周偉雄。好似「Wilson Kwan」就話:「呢曮}叫做:講一套做一套,有口話人冇口話自己,隋簋毛當令箭囉。」「Yiy Says」就認為佢身為議員要罪加一等:「知法犯法是賤畜行為!」「Bling Bling Kwan」更建議佢改名:「 不如改名叫『周圍迫(泊)』啦」。

有網民直言,泛暴派一向「本性難移」。「Tszeman Leung 」話:「目無法紀向來是泛民政棍的卑劣品性!」「wkkenneth」就覺得佢當選鰲N係神仙,叫選民要帶眼識人:「選完咪為所欲為lo(囉),on×選民以為呢禷懇毓礎蝺|幫佢地(])」。「Lam Lam」則笑話:「就係太多違泊搞到佢冇得違泊。」

正所謂「人無信不立」,「一哥」前日勸戒(誡)區議員「以身作則」真係講得琚C其實無論遲到或者違泊都係「錯」,泛暴派雙重標準,只會用錯翵ぁh幫另一樣錯翵が絡挭嚏A係點講都唔會通。不如聽聽聖雄甘地講:「手段的不純潔,必然導致目的不純潔。」 ■香港文匯報記者 黃書蘭

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻